1. Tải phần mềm tra cứu quy hoạch Bình Dương trên Smartphone
Để tiết kiệm thời gian phải đến các văn phòng cơ quan, các công ty nhà đất. Chỉ cần có một chiếc Smartphone đã có thể kiểm tra thông tin dễ dàng.